Produkty

Správny výber priemyselnej armatúry predĺži životnosť armatúry, ktorá vo veľkej miere zvýši kvalitu a plynulosť výroby bez neplánovaných odstávok a ušetrí prevádzkové náklady.

Ponúkame ucelenú skupinu priemyselných armatúr vysokej kvality, zaručujúcich prevádzkovú spoľahlivosť, bezpečnosť a dlhodobú životnosť.


Menovitý priemer armatúr DN 08 |1/4"| ÷ DN 2200
Menovitý tlak PN 6 ÷ PN 250
Teplotné rozpätie média -196 °C ÷ 1100 °C
Médium kvapalné plynné pevné abrazívne agresívne
 

 

Stručný prehľad sortimentu priemyselných armatúr 

medziprírubové a prírubové klapky s mäkkým tesnením
prírubové klapky nahradzajúce klasické ventily                    
klapky s dvojitou a trojitou excentricitou
klapky s teflonovým tesnením
navarovacie, závitové a prírubové guľové kohúty    
závitové guľové uzávery pre vodu a plyn | atest pitná voda, plyn |                              
nožové posúvače
stavidlá 
rukávové ventily
spätné klapky
spätné ventily
keramické armatúry
klasické ventily
škrtiace - spalinové klapky 
elektromagnetické ventily
poistné ventily
regulačné ventily
armatúry pre cisternové vozidlá, kontajnery
špeciálne armatúry - armatúry pre potravinársky priemysel, protizášľahové armatúry
plastové armatúry - uzatváracie klapky, guľové kohúty, spätné klapky
ovládanie pre armatúry - ručné, elektrické, pneumatické, hydraulické *

* Technický návrh armatúry závisí od mnohých faktorov ako sú prevádzkové parametre média, veľkosť menovitého priemeru, požadovaná sekčná alebo procesná funkcia armatúry, regulačný alebo koncový stav polohy armatúry, havarijné podmienky, spôsob ovládania a príslušenstvo, materiálové požiadavky, prostredie, v ktorom budú armatúry umiestnené.TECHNOLÓGIE pre VODU, KúRENIE a CHLADENIE

S technológiami HITACHI  získate 100 % užívateľský komfort a zhodnotíte nehnuteľnosť o 10 %. 

klimatizácie
tepelné čerpadlá


Vaše požiadavky

Maximálnu pozornosť venujeme predstavám a požiadavkám zákazníka. Budeme radi, ak sa na nás obrátite s každou otázkou pri technickom návrhu armatúry a klimatizačnej techniky, ktorú s Vami prekonzultujeme. V prípade požiadavky pošleme 3D CAD model vo formáte DWG alebo STEP jednotlivých produktov.www.armatury.sk
valve technology